Chuyên sản xuất quạt Công nghiêp, tấm giấp cooling pad máy làm mát hơi nước.
0916350188, 0933463399

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật
Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Máy làm mát

Máy làm mát di động FSN-35S

Máy làm mát di động FSN-35S

MÃ SẢN PHẨM: FSN-35S

Máy làm mát di động FSN-55S

Máy làm mát di động FSN-55S

MÃ SẢN PHẨM: FSN-55S

Máy làm mát di động FSN-55N

Máy làm mát di động FSN-55N

MÃ SẢN PHẨM: FSN-55N

Máy làm mát di động FSN-70N

Máy làm mát di động FSN-70N

MÃ SẢN PHẨM: FSN-70N

Máy làm mát di động FSN-120N

Máy làm mát di động FSN-120N

MÃ SẢN PHẨM: FSN-120N

Máy làm mát di động FSN-35LX

Máy làm mát di động FSN-35LX

MÃ SẢN PHẨM: FSN-35LX

Máy làm mát di động FUSHINI FSN-55

Máy làm mát di động FUSHINI FSN-55

MÃ SẢN PHẨM: FSN-55

Máy làm mát di động FUSHINI FSN-70

Máy làm mát di động FUSHINI FSN-70

MÃ SẢN PHẨM: FSN-70

Máy làm mát di động FUSHINI FSN-120

Máy làm mát di động FUSHINI FSN-120

MÃ SẢN PHẨM: FSN-120

Máy làm mát công nghiệp SCF

Máy làm mát công nghiệp SCF

MÃ SẢN PHẨM: SCF

Quạt công nghiệp

Quạt công nghiệp Superlite

Quạt công nghiệp Superlite

MÃ SẢN PHẨM: SLS, SLW

Quạt công nghiệp Xwind

Quạt công nghiệp Xwind

MÃ SẢN PHẨM: DFS, DFW

Quạt bán công nghiệp

Quạt bán công nghiệp

MÃ SẢN PHẨM: FS450, FW450

Quạt sàn quay

Quạt sàn quay

MÃ SẢN PHẨM: SFE450

Quạt thông gió

Quạt thông gió công nghiệp

Quạt thông gió công nghiệp

MÃ SẢN PHẨM: SHRV

Quạt thông gió Composite

Quạt thông gió Composite

MÃ SẢN PHẨM: DHF

Quạt thông gió vuông đen

Quạt thông gió vuông đen

MÃ SẢN PHẨM: SRV

Quạt thông gió xách tay

Quạt thông gió xách tay

MÃ SẢN PHẨM: MAX

Quạt thông gió tròn tản nhiệt

Quạt thông gió tròn tản nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: SLHCV

Nguyễn Lan Vy: 0915772388
Nguyễn Quang Toản: 0933463399
Nguyễn Trọng Quyết: 0916 350 188