Chuyên sản xuất quạt Công nghiêp, tấm giấp cooling pad máy làm mát hơi nước.
0916350188, 0933463399

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật
Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Sản Phẩm

TẤM LÀM MÁT 5

TẤM LÀM MÁT 5

MÃ SẢN PHẨM:

TẤM CHỐNG RÊU LẮP KHUNG

TẤM CHỐNG RÊU LẮP KHUNG

MÃ SẢN PHẨM:

KHUNG TẤM LÀM MÁT

KHUNG TẤM LÀM MÁT

MÃ SẢN PHẨM:

TẤM LÀM MÁT 4

TẤM LÀM MÁT 4

MÃ SẢN PHẨM:

TẤM LÀM MÁT 3

TẤM LÀM MÁT 3

MÃ SẢN PHẨM:

TẤM LÀM MÁT 2

TẤM LÀM MÁT 2

MÃ SẢN PHẨM:

TẤM LÀM MÁT 1

TẤM LÀM MÁT 1

MÃ SẢN PHẨM:

MÁY LÀM MÁT 1

MÁY LÀM MÁT 1

MÃ SẢN PHẨM: FSN-120

MÁY LÀM MÁT 2

MÁY LÀM MÁT 2

MÃ SẢN PHẨM: FSN-60H

MÁY LÀM MÁT 1

MÁY LÀM MÁT 1

MÃ SẢN PHẨM: FSN-70

FSN

FSN

MÃ SẢN PHẨM: FSN-18

Nguyễn Lan Vy: 0915772388
Nguyễn Quang Toản: 0933463399
Nguyễn Trọng Quyết: 0916 350 188