Chuyên sản xuất quạt Công nghiêp, tấm giấp cooling pad máy làm mát hơi nước.
0916350188, 0933463399

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Công ty cổ phần điện cơ việt nhật
Công ty cổ phần điện cơ việt nhật

Máy làm mát di động

Máy làm mát di động FSN-35S

Máy làm mát di động FSN-35S

MÃ SẢN PHẨM: FSN-35S

Máy làm mát di động FSN-55S

Máy làm mát di động FSN-55S

MÃ SẢN PHẨM: FSN-55S

Máy làm mát di động FSN-55N

Máy làm mát di động FSN-55N

MÃ SẢN PHẨM: FSN-55N

Máy làm mát di động FSN-70N

Máy làm mát di động FSN-70N

MÃ SẢN PHẨM: FSN-70N

Máy làm mát di động FSN-120N

Máy làm mát di động FSN-120N

MÃ SẢN PHẨM: FSN-120N

Máy làm mát di động FSN-35LX

Máy làm mát di động FSN-35LX

MÃ SẢN PHẨM: FSN-35LX

Máy làm mát di động FUSHINI FSN-55

Máy làm mát di động FUSHINI FSN-55

MÃ SẢN PHẨM: FSN-55

Máy làm mát di động FUSHINI FSN-70

Máy làm mát di động FUSHINI FSN-70

MÃ SẢN PHẨM: FSN-70

Máy làm mát di động FUSHINI FSN-120

Máy làm mát di động FUSHINI FSN-120

MÃ SẢN PHẨM: FSN-120

Nguyễn Lan Vy: 0915772388
Nguyễn Quang Toản: 0933463399
Nguyễn Trọng Quyết: 0916 350 188